altaqwa hadj en umrah foto hadj 2014

jaar2014
Location

Madena an Makka