altaqwa hadj en umrah foto hadj 2016

jaar2016
Location

Madena an Makka